Jacob Jensen Electronic Parking Disc II

Importøren har erfaret, at nogle Jacob Jensen Parking Disc type II (mærket FS 27) har skiftet 1 time for langt frem ved dette års sommertid. Deres tests viser, at dette er et indtil nu uforklarligt engangsfænomen. Det afhjælpes bedst ved at genindstille som ved batteriskift.

Ved genkalibrering af P-skiven tages begge batterier ud. Batterierne monteres, og skiven er nulstillet, hvis årstal blinker. Er dette ikke tilfældet, gentages proceduren, og der ventes længere tid, før batterierne isættes. Årstal, måned, dag og klokkeslæt indstilles med piletasterne. Tryk på SET for skift mellem indstillinger. Tryk set for at afslutte.

Skiver, der tages i brug nu, har ikke dette fænomen.

 • Mercedes-Benz
  Mercedes-Benz
 • Smart
  Smart
 • Fiat
  Fiat
 • Mitsubishi
  Mitsubishi
 • Renault
  Renault
 • Dacia
  Dacia
 • Citroën
  Citroën
 • Opel
  Opel